Pikkuvarpunen%202.jpg

Pikkuvarpunen oli Suomessa 1900-luvulla pääsääntöisesti harvalukuinen pesimälaji. Vielä vuonna 1990 kannaksi arvioitiin vain n. 8000 paria. Sen jälkeen pikkuvarpusen runsastuminen on ollut niin voimakasta, että muusta lintulajistostamme ei löydy vastaavaa esimerkkiä. Levittäytyminen on edennyt maan kaakkoisosista kohti länttä ja pohjoista. Nykyisen pesimäkannan kooksi arvioidaan 140000 -200000 paria!

IMG_5462.jpg

Pikkuvarpunen%201.jpg