K%C3%A4pytikan%20pes%C3%A4kolo%2Ckukkia%

Kirjassa "Suomen sudenkorennot" (Sami Karjalainen, v. 2010) mainitaan, että litteähukankorento on jokseenkin harvinainen ja paikottaisesti esiintyvä. Lajin esiintyminen kuitenkin vaihtelee vuosittain. Korennon elinympäristöä ovat erilaiset ihmisen aikaansaamat pienvedet, kuten ruopatut ojat, uudet pihalammikot ja sorakuoppien lampareet. Yllä oleva litteähukankorento on kuvattu 18.6.2013 hakkuuaukean ruopatun ojan läheisyydessä.