Bruk%20valkoselk%C3%A4tikka%201.jpg

Vuosituhannen vaihteessa uhanalaisen valkoselkätikan kanta maassamme oli alimmillaan parimäärän ollessa vain 30-50. Viime vuosina Suomen pesimäkannaksi on arvioitu 150-200 paria, kunnes viime syksynä idästäpäin saapuneen massavaelluksen jäljiltä tehtiin tänä kesänä pesimäaikaisia valkoselkätikkahavaintoja Ahvenanmaata ja Keski-Lappia myöten. Rauhoitetun ja uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantuneeksi arvioidun valkoselkätikan esiintymismäärät eivät vieläkään "päätä huimaa". Metsähallituksen, WWF Suomen ja BirdLife Suomen jäsenyhdistysten kartoituksissa löytyi noin 250 parireviiriin viittaavaa havaintopaikkaa, joilta varmistettiin 140 pesintää. Oheiset kuvat on otettu 1.12.2015 Skogbyn ruukkialueella Hankoniemellä.

Bruk%20valkoselk%C3%A4tikka%202.jpg