Bruk%20varpushaukat%20ja%20poikanen%2005

Bruk%20varpushaukat%20ja%20poikanen%2005

Bruk%20varpushaukat%20ja%20poikanen%2005

Ollessani tänään muutaman tunnin luontolenkillä kuulin ruukkialueella olevan vanhan hakkuuaukean vieressä olevasta metsiköstä varpushaukan poikasten kimeitä kii - kii - kii-huutoja. Kulkiessani varovasti äänten suuntaan näin poikasten olevan jo isoja ja lentokykyisiä. Niillä ei ollut kuitenkaan vielä taitoa saalistaa esim. pikkulintuja, joten ne halusivat emon tuovan ruokaa. Kolmessa ylimmässä kuvassa ovat vanhemmat ja kahdessa alimmaisessa poikaset. Kuvattu 29.7.2014 Skogbyn ruukissa.

Bruk%20varpushaukat%20ja%20poikanen%2003

Bruk%20varpushaukat%20ja%20poikanen%2002