Kirjan "Suomen päiväperhoset elinympäristössään" (tekijä Olli Marttila) mukaan helmihopeatäplä on harvinainen ja vähälukuinen laji, jota tavataan vakituisesti Etelä-Suomessa. Paikoittaisesti esiintyvän perhosen voimakkaimmat kannat ovat manner-Suomen lounaisosissa. Muualla esiintyminen on ailahtelevaa, hajanaista, ja mahdolliset kannat ovat vähäisiä. Vaeltajana tunnettu perhonen on aina ollut vaihtelevakantainen. Perhonen on avointen paikkojen laji, joka viihtyy parhaiten karuilla hiekkapohjaisilla mailla ja kalliomaastoissa. Se suosii paikkoja, joiden maapohjaa on rikottu. Kuvassa oleva helmihopeatäplä löytyikin juuri edellä mainitunlaiselta paikalta: karulta, hiekka- ja sorapohjaiselta hakkuuaukealta, missä maanpinta oli rikkoutunut metsätyökoneen revittyä alueelta kaikki kannot ylös. Kuvattu 11.9.2011 Hankoniemellä, lähellä Lappohjaa.