IMG_7187.jpg

.....ei niinkään valkoisessa jäkälikössä, mutta kun perhonen laskeutuu rosoiselle avokalliolle, sitä ei erota ympäristöstään. Perhonen suosii paahteisia ja niukkakasvustoisia alueita: avokalliot, harvat kalliomänniköt, kuivat harjut ja somerikot sekä hietikot ovat hietaheinäperhoselle mieluisia ympäristöjä. Lajin esiintymisalue rajoittuu Suomessa kapealle vyöhykkeelle etelärannikolta Lounais-Suomen saaristoon sekä Ahvenanmaalle. Kuvattu 18.8.2016 Lappohjassa.

Hietahein%C3%A4perhonen.jpg