IMG_8786.jpg

Yläkuvassa oleva pikkulepinkäisnaaras on kuvattu 8.7.2018 Lappohjassa ja alakuvassa oleva rosvonaamarinen koiras 4.7.2016 Skogbyn ruukkialueella.

Pikkulepinkäinen istuu pystyasennossa usein matalan puun latvassa, mistä se lehahtaa ohi lentävän ampiaisen, kovakuoriaisen tai sudenkorennon perään. Laji pesii Etelä- ja Keski-Suomessa aurinkoisilla, pensaikkoisilla tai risukkoisilla hakkuuaukeilla, taimikoilla, niityillä ja pellonreunoilla.

IMG_3017.jpg