Kuten rakkaalla lapsella, maitohorsmallakin on monta nimeä: palokukka, tulikukka, rumihinkukka ja rentun ruusu. Palo- ja tulikukka johtunevat siitä, että maitohorsma kuuluu pioneerilajeihin ja se on ensimmäisenä valtaamassa palaneen alueen. Kasvista on tehty useita kevyen musiikin piiriin kuuluvia lauluja, kuten Vexi Salmen Rentun ruusu (laulaja Irwin Goodman), Pentti Saarikosken Maitohorsmat kukkivat ja Jukka Kuoppamäen Kun horsma kukkii. Oheinen rentun ruusu, alimmat kukkansa jo pudottaneena (eihän renttukaan niin tarkka ole ruusunsa suhteen, vaan ajatus antamisesta on tärkeintä), on  kuvattu tänään  Lappohjan lähellä, Stagsundin (Öbyn) padolla, mitä pitkin kulkee tie Gennarbynlahden yli. Hankoniemen pohjoispuolinen Gennarbynlahti on padottu makeavesialtaaksi. Patoluukusta virtaava vesi pitää padon edustan sulana keskellä talveakin. Kuvaushetkellä iltakahdeksalta oli kuitenkin lämmintä +31 astetta, ilma hiostava ja lahden pinta peilityyni. Aivan veden äärellä kukkivissa horsmissa pörräsi meden keruussa joukoittain mehiläisiä. Maitohorsma on Etelä-Pohjanmaan maakuntakukka.