Skogbyn ruukissa (Skogby bruk) Hankoniemellä ensimmäinen masuuni raudanvalmistusta varten rakennettiin jo vuonna 1686 ja tuotanto jatkui vuoteen 1904 saakka. Kuvassa oleva värikäs seinä, minkä iästä en ole tietoinen, on jäännös myllyrakennuksesta, joka sijaitsi padotun yläaltaan (Stordammen) ja ala-altaan (Lilldammen) välisen vesiuoman päällä. Nykyään noiden soistuneiden altaiden korkeuseroa on 4 metriä. Stordammenilla pesivät tänäkin kesänä sekä kurjet että laulujoutsenet. Lilldammenilla sain seurata viime sunnuntaina tuulihaukan saalistussyöksyjä suolle. Kuvattu 16.8.2011.