IMG_6549.jpg

Jänönapila on ilmeisesti saanut nimensä siitä, että sen kukinto muistuttaa jäniksen käpälää tai hännäntöpöä. Jänönapilan yhtenäinen levinneisyysalue ulottuu vain aivan eteläisimpään Suomeen, mutta sitä tavataan paikoin pohjoisempanakin. Kuvattu 11.8.2017 Lappohjassa.