Kouluikäisinä pääsimme luistelemaan pienelle Takkisen lammelle heti ensimmäisten pakkasten saavuttua. Lammen mataluudesta johtuen vesi jäähtyi nopeasti, kun lammella oli syvyyttä puolisen metriä eli polviin saakka. Jäätyminen alkaa jääkiteistä, jotka syntyvät pienten hiukkasten, kuten veden päällä kelluvien siemenien tai kasvien osien ympärille. Jääkiteet voivat kasvaa nopeasti kookkaiksi, törmäilevät toisiinsa ja yhdistyvät vielä suuremmiksi. Lopulta koko vesialue peittyy jäähän. Syksyisin syntyvästä, kirkkaasta jäästä käytetään nimeä teräsjää, koska se on hyvin sitkeää ja kestävää, toisin kuin hauras kevätjää. Oheisen kuvan yläosassa on teräsjäätä. Jäätymisen tapahduttua veden pinta on laskenut, jolloin kivien ympärillä oleva jää on taipunut ja jään alle on muodostunut ilmataskuja. Kuvattu 29.11.2010 Lappohjan rannassa.