Ramsholmen%201.jpg

Valkoselkätikka on Suomessa uhanalainen euraasialainen laji, joka on elinympäristön valinnassaan muita tikkojamme huomattavasti vaateliaampi. Valoisat ja rehevät lehti- ja sekametsät ovat valkoselkätikan kelpuuttamaa ympäristöä. Ensiarvoisen tärkeää on, että reviisillä on paljon lahopuuta, josta valkoselkätikat etsivät hyönteisten toukkia ravinnokseen.

Valkoselkätikka esiintyi maassamme 1800-luvulla etelärannikolta Kainuun korkeudelle saakka yleisenä pesimälintuna. 1900-luvun aikana laji kuitenkin taantui rajusti. 1980-luvun lopulle tultaessa esiintymisalue keskittyi käytännössä Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Savoon, ja pesimäkannan kooksi arvioitiin ainoastaan 20 - 30 paria! Voimakkaan taantuman syitä olivat vanhojen lehtimetsien ja kaskikoivikoiden väheneminen sekä tehometsätalous.

Nykyään valkoselkätikan pesimäkanta on arviolta kolminkertaistunut sitten 1990-luvun alun, ja sen kooksi arvioidaan 150 - 200 paria. Uusimmassa eliölajien uhanalaisuusluokituksessa vuodelta 2010 laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Oheiset kuvat on otettu Tammisaaren ulkoilupuistoon kuuluvassa Ramsholmenin saaressa.

Ramsholmen%202.jpg