Punarinta piti tänään kaunista konserttiaan hakkuuaukealle kerätystä juurakkoröykkiöstä käsin. Eikä ihmekään, että punarinta taitaa laulun lahjan, sillä onhan se satakielelle läheistä sukua. Tosin reviirin rajoista kertova kiihkein laulukausi kestää varsin lyhyen aikaa, sillä pesintäaikaan koiras pysyttelee hiljaa. Kuvattu 15.4.2012 Lappohjassa.