Hangossa%20j%C3%A4%C3%A4t%C3%A4%2C%20var

Viime vuosina varpuskanta on vähentynyt huolestuttavan nopeasti, josta syystä varpunen on luokiteltu silmälläpitoa vaativaksi lajiksi. Kuvattu 12.3.2013 Hangossa.