Keltav%C3%A4st%C3%A4r%C3%A4kki%2C%20kott

Keltavästäräkki pyydysteli hyönteisiä Hangon kaupungin puistolampea lähellä olevalta nurmikolta. Lintu pesii kosteilla avomailla yleisenä koko Suomessa suosien nevoja, rantaniittyjä ja laitumia. Laji on kuitenkin taantunut voimakkaasti erityisesti Etelä-Suomessa. Niinpä keltavästäräkin uhanalaisuusluokitus onkin saanut merkinnän "vaarantunut". Kuvattu 20.5.2013.