Töyhtöhyyppä kuuluu kevään varhaisimpiin muuttolintuihin Etelä-Suomessa. Hyypät kerääntyvät ensimmäisille pälville ja intoutuvat pian heittelehtivään soidinlentoon. Takatalven yllättäessä parvet palaavat Suomenlahden yli, mutta tulevat uudelleen kevään edetessä.Töyhtöhyyppä pesii yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa laajoilla peltoaukeilla, matalakasvuisilla rantaniityillä ja märillä avosoilla. Töyhtöhyyppäkanta on viime vuosina taantunut, mikä johtunee rantalaidunnuksen loppumisesta ja maanviljelyn tehostumisesta; pesät tuhoutuvat jatkuvasti kyntötöiden yhteydessä keväällä. Lisäksi varikset kyttäävät pellonreunoilla ja syövät tilaisuuden tullen pesästä munat, vaikka töyhtöhyyppä pystyy kylläkin ajamaan itseään kookkaamman variksen pois pesältään. Kuvissa oleva paluumuuttaja on kuvattu tänään 7.4.2011 Hangon kaupungin Itäsatamassa.