Haavankeltaj%C3%A4k%C3%A4l%C3%A4%201.jpg

Haavankeltajäkälä näyttää merkinneen isoilla leimoilla haavan rungon. Kyseistä jäkälää esiintyy muillakin lehtipuilla, mutta ei juurikaan koivuilla tai havupuilla. Sen sijaan sitä voi tavata merenrantakallioilla ja etenkin lintukivillä sekä betonirakenteilla.