Pesimäajan ulkopuolella vihervarpuset lyöttäytyvät yhteen touhukkaiksi parviksi, jotka kiertelevät etsimässä leppien siemeniä ja keikkuvat oksilla usein selkä alaspäin. Tämän kirjavan linnun elämä on sidoksissa myös kuusen siemensatoon ja hyvinä käpyvuosina se on kuusimetsien runsaslukuisin pesimälintu. Vihervarpuset tulevat ruokintapaikoille keväällä, kun puiden siemenet ovat vähissä. Ne pitävät erityisesti pienistä siemenistä ja pähkinämurskeesta. Kuvattu 26.10.2010 Prediumissa Hankoniemellä.