Suomen sudenkorennot-kirjan (toim. Sami Karjalainen, 2010) mukaan etelänukonkorento tavattiin Suomessa ensi kerran Porvoon Pellingissä vuonna 2002, minkä jälkeen havaintoja on saatu vuosittain. Lajin on todettu lisääntyneen maassamme, mutta suurin osa havaituista yksilöistä on vaeltajia. Vuosittaisessa yleisyydessä ja runsaudessa on ollut suurta vaihtelua vaelluksista riippuen. Kuvattu 11.9.2012 Hangon kaupungin merenrantapuistikossa.