Komeiden soidinmenojen ja niitä seuranneen pariutumisen jälkeen telkkänaaras etsii pesäpaikakseen jonkin kolon. Luonnonkoloista palokärjen vanha pesä kelossa on tyypillinen, mutta telkkä pesii mieluusti sille asetettuihin pönttöihin. Naaraan alkaessa hautoa koiras lähtee pesimisalueelta ja liittyy sulkimisparviin. Poikaset hyppäävät pesäpöntöstä vain vuorokauden ikäisinä ja varttuvat lentokykyisiksi noin kahdessa kuukaudessa. Kuvattu 6.6.2011 merenrannassa Lappohjassa.