Suomen päiväperhoset elinympäristössään-kirjan mukaan keisarinviitta on harvinainen ja jokseenkin vähälukuinen laji. Sitä tavataan vakituisesti Etelä- ja Keski-Suomessa. Paikoittaisesti esiintyvän, isokokoisen perhosen voimakkaimmat kannat ovat Ahvenanmaalla, etelärannikon itäosissa ja etenkin Kaakkois-Suomessa aina Pohjois-Karjalaa myöten. Keisarinviitan lentokausi alkaa yleensä heinäkuun ensimmäisen viikon päätyttyä ja päättyy elokuun puolivälin tienoilla. Perhonen viihtyy parhaiten pienillä reheväkasvuisilla metsäaukeamilla, metsä- ja lehtoniityillä, metsäteiden varsilla sekä merenrantojen luhta- ja tulvaniityillä. Kuvissa oleva keisarinviitta imi mettä metsätien varrella kukkineesta ohdakkeesta. Kuvattu 20.7.2011 Lappohjassa.