Koukkunokkainen pikkulepinkäinen näyttää aika julmalta mustassa rosvonaamarissaan. Vahvalla ja teräväkärkisellä nokallaan ja pitkillä, voimakkailla jaloillaan tämä "peto" saalistaa selkärangattomien pikkueläinten lisäksi pieniä nisäkkäitä ja lintuja. Ylänokassa on jalohaukkojen tapaan hammasmainen uloke, joka on hyvänä apuna saaliin repimisessä. Pikkulepinkäinen istuu näkyvällä paikalla tähystämässä sopivia saaliita, eikä se epäröi karkottaa petolintuja tai muita pesärosvoja pesänsä luota, vaikka se on kooltaan kottaraistakin pienempi. Pikkulepinkäisen elinympäristöjä ovat erilaiset niityt, viljely- ja hakkuuaukeat ja muut harvapuiset avomaat. Lintu pesii yleisenä Etelä- ja Keski-Suomessa muuttaen elo- syyskuussa talvehtimaan Afrikkaan. Kuvattu 20.7.2010 Hankoniemen Skogby brukissa.