Merisinikorennon elinympäristöä Suomessa ovat pääosin rannikko ja sen merenlahdet, mutta viime vuosina lajin vakiintuneita populaatioita on löydetty sisämaastakin. Merisinikorento on suhteellisen yleinen, mutta melko vähälukuinen laji rannikkoseudulla Vaasan tienoille saakka. Varsinkin nuoria yksilöitä voidaan tavata kilometrien päässä lähimmistä rannoista. Kuvassa oleva koiras pyydysteli hyönteisiä leveäksi hakatulla sähkölinjalla parin kilometrin päässä merenrannasta. Kuvattu 5.7.2011 Lappohjassa.