Lehtokotilo%20maksaruohossa%2C%20teeri%C

Muutamia teeriä, sekä naaraita että koiraita, oli 4.10.2014 hakkuuaukealla Lappohjassa.