Brukissa%20hiirip%C3%B6ll%C3%B6%20kuusen

Kahden kuukauden aikana (16.9.2013 alkaen) olen kohdannut ja kuvannut viidesti hiiripöllöä, joka pesii pääasiassa Pohjois-Suomessa, mutta joka vaeltelee pesimäajan jälkeen eteläänkin saakka myyriä etsiskellen. Kohtaamistani pöllöistä on vaikea sanoa, onko kohdalle sattunut aina sama yksilö vai olisiko niitä useita. Oheinen kuva on otettu 14.11.2013 ruukkialueella.