Koirasmetso, josta käytetään myös nimityksiä ukkometso ja homenokka, on Suomen suurin ja komein metsälintu. Se on vähentynyt suuresti metsien pirstoutumisen ja nuorentumisen myötä, mutta lintua ei kuitenkaan luokitella uhanalaiseksi. Ihmisten elinpiiriin hullunrohkeasti käyttäytyvä ukkometso saattaa ilmestyä keväällä soidinaikaan, jos se ei ole löytänyt soidinpaikalta parittelukumppanikseen naarasmetsoa, jota kutsutaan koppeloksi. Havaintojeni mukaan näyttäisi kuitenkin olevan niinpäin, että koppeloita olisi enemmän kuin ukkometsoja. Talvella metsot syövät männyn neulasia ja taimien silmuja. Kesällä niiden ruokavalioon kuuluvat puiden silmut ja lehdet, loppukesällä ja syksyllä marjat. Tämäkin ukkometso oli marjastamassa tänään 12.11.2010 vanhan Tammisaari-Skogby välisen maantien viereisessä metsikössä.