Kohtasin tänään (26.11.2012) yllättäen Skogbyn ruukkialueella lapinpöllön, joka pesii melko harvinaisena pääasiassa Itä- ja Pohjois-Suomessa iäkkäissä kuusi- ja sekametsissä soiden ja muiden aukioiden liepeillä. Lintuoppaassa mainitaan lisäksi, että lapinpöllö on lähes huuhkajan kokoinen, yleissävyltään harmaa jättipöllö. Suuresta koosta huolimatta se syö lähes pelkästään myyriä. Vaikka lapinpöllöt ovatkin paikkalintuja, ne joutuvat myyräkadon vuoksi toisinaan vaeltamaan etelärannikolle saakka. Suomessa tavattava lapinpöllökanta vaihtelee vuosittain 300-1500 parin välillä.  Tämän vuoden kannaksi on arvioitu 600 paria. Kuvat pöllöstä on otettu noin 30 metrin etäisyydeltä tihkusateisessa säässä, joten vähäisestä valomäärästä johtuen kuvien terävyys ei ole paras mahdollinen. Alimmaisessa kuvassa on käytetty suodatinta terävyyden lisäämiseksi. Mainittakoon, että 27.11. ilmestyneessä Helsingin Sanomissa (Lassen luontokoulu) on lintutieteilijä Lasse J. Laineen kirjoittama juttu kuvineen lapinpöllöstä.