Töyhtötiainen suosii vanhoja, aukkoisia havumetsiä, joissa on runsaasti myös koivua ja pensaita aluskasvillisuutena. Se tarvitsee lahopökkelöitä, joihin voi kovertaa pesäkolon. Luonnontilaisissa metsissä on myös talviravintoa monin verroin enemmän kuin talousmetsissä. Metsien hakkuut ja hoito ovatkin hävittäneet suuren osan sopivista pesimis- ja talvehtimisympäristöistä. Töyhtötiaisten määrä on vähentynyt ehkä kolmasosaan entisestä. Hyönteisiä, hämähäkkejä ja siemeniä ravintonaan käyttävä töyhtötiainen etsiskeli syötävää ison puun juurelta. Kuvattu 17.11.2010 Hankoniemellä.